counter easy hit

ویدئو

آموزش-بلاک-چین

اولین ویدئوی اختصاصی تکنیلو (بلاک چین چیست؟)

یکی از کوتاه ترین و زیباترین ویدئوهای آموزش بلاک‌چین در دو دقیقه. این ویدئو را برای آنان که برای اولین بار با واژه ی بلاک‌چین آشنا می شوند ارسال کنید. لطفا نظرات خود را درباره این ویدئو در ذیل همین مطلب قرار ده...